Uglevegen Borettslag

Aktiviteter

Planlagte aktiviteter fremover:

Høstdugnad 9. oktober kl. 12.00 - 15.00.

Takrehabilitering for alle rekkehus foregår frem til september/oktober.
Maling av alle rekkehus, uthus og garasjer foregår frem til september/oktober.