Uglevegen Borettslag

Aktiviteter

Planlagte aktiviteter fremover:

Utvidelse av parkeringskapasiteten vil være neste store prosjekt. Planlagt oppstart november 2021.