Uglevegen Borettslag

Aktiviteter

Planlagte aktiviteter fremover:

Takrehabilitering for alle rekkehus foregår frem til august.
Maling av alle rekkehus, uthus og garasjer foregår frem til august.