Uglevegen Borettslag

Borretslagsmappe

Borretslagsmappe
Mappen inneholder all vesentlig informasjon som gjelder borettslaget:
Hvordan vi har det, regler om parkering, informasjon om søppelhåndtering, dyrehold, hva som finnes av utstyr til felles benyttelse i redkspasboden osv